Posts Tagged AL – MUHTADUN

AL – MUHTADUN

10 August 2016

Itilah Al-muhtadun diartikan sebagai orang yang mendapat petunjuk. Artinya seseorang yang semula di dalam kesesatan dalam proses perjalanannya berubah menjadi orang baik dan selalu berada pada jalan yang benar. Menjadi Al- muhtadun di zaman ini dan akan datang merupakan satu keniscayaan karena kita ingin menjadi orang yang bermartabat. Orang-orang bermartabat seperti ini ada dalam satu Negara maka otomatis Negara tersebut menjadi Negara yang bermartabat pula. (more…)