Home » Uncategorized » KALAU BOLEH KITA …

KALAU BOLEH KITA …

14 January 2015

images (28)Kalimat pada judul tulisan ini terkesan sedikit sedikit sensasional, tetapi inspiratif untuk kita. Karena dalam Kenyataannya kita melihat berbagai pertunjukkan perilaku manusia yang sering kali menggelikan. Disebut demikian karena ada sisi lain yang kurang diperhatikan atau nyaris hilang ketika manusia memperoleh dan memiliki berbagai kelebihan untuk dirinya. Maka sebagai empati kita, kalau boleh akan mengatakan pada kita sekalian tentang hal-hal sebagai berikut. Kalau boleh, kita jangan meremehkan orang lain setelah memperoleh posisi terhormat dalam masyarakat  (status sosial). Kalau boleh, kita jangan membodohi masyarakat setelah kita menjadi orang-orang pintar. Kalau boleh kita jangan sombong/ takabur sesudah mendapatkan amanah berupa jabatan dan lain sebagainya. Kalau boleh kita tidak perlu bersikap sinis terhadap orang yang tidak sejalan cara berfikir dan cara pandangnya terhadap kita. Kalau boleh, kita tidak perlu emosional merespon persoalan-persoalankehidupan yang ikut menyeret kita kedalam jalan kesesatan. Kalau boleh, kita jangan mengucpakan kata-kata caci maki kepada orang yang pernah memusuhi kita, dan lebih baik member ma’af kepada mereka. Kalau boleh kita suka membalas kebaikan dari kejahatan tersebut, ajaklah mereka dengan santun dan cintailah mereka sebagai mana kita mencintai diri sendiri. Kalau boleh, kita suka berinfaq dan bersedekah sesudah mendapat karunia rizki dari Yang Maha Kuasa. Kalau boleh, kita suka bangun sholat malam dan memebaca Al-qur’an dan suka sholat berjamaah dimasjid-masjid dan selalu menyambung silaturrahim dengan tetangga dan sesama. Kalau boleh, suka peduli dengan anak yatim / dhu’afa ketika kita dalam keadaan suka maupun duka. Kalau boleh, kita banyak bersabar ketika mendapat banyak musibah dan gemar bersyukur ketika memperoleh nikmat. Kalau boleh kita, kita mencari rizki yang halal kendatipun kita memperoleh peluang untuk mendapatkan rizki yang haram. Kalau boleh, kita memperbanyak kawan ketimbang mencari lawan dan memupuk persaudaraan terhdap sesama. Kalau boleh, kita suka memeberi dari pada gemar menerima. Kalau boleh, kita sibuk menemukan aib sendiri dari pada terlalu genit mencari aib orang lain. Kalau boleh, kita suka mengenang dan menghargai kebaikan dan jasa orang lain dari pada mengingat kesalahan orang lain. Kalau boleh, kita selalu ber husn-alzan (baik sangka) pada sesama ketimbang su al-zan (buruk sangka) pada mereka. Kalau boleh, kita hanya mengurus tugas dan tanggung jawab kita daripada mencari urusan orang lain apalagi kita tidak tahu tentang duduk persoalannya dan tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau boleh kita banyak berbuat hal-hal yang bermanfaat dari pada yang sia-sia dan menambah perjalanan hidup dengan menghidup suburkan amal shalih , seraya terus mengurangi dosa dan kesalahan.

Kalau boleh, kita senang melihat ornag lain senag dan susah melihat orang lain susah, jangan pernah mau bersenang-senang diatas penderitaan sesama, termasuk susah melihat orang lain senang. Kalau boleh, kita menyambung silaturrahim pada ornag yang memutuskan silaturrahimnya dengan kita. Memberi pada orang yang pernah menolak pemberiannya pada kita dan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Kalau boleh, kita memepermudah urusan orang lain daripada mempersulit mereka sehingga tidak berlaku : adagium : kalau bisa diinjak, mengapa diangkat ? kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah ? perhatikan firman Allah: “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu , dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan (QS : Al-Qhasas : 77).

Uncategorized

No Comments to “KALAU BOLEH KITA …”

Leave a Reply

(required)

(required)


CAPTCHA Image
*