Home » Artikel » AZAB ATAU UJIAN

AZAB ATAU UJIAN

28 January 2014

images (8)Menyebut Negeri Indonesia sepertinya mengenang bencana yang bertubi-tubi, satu datang  lain menyusul  dan silih berganti. Sehingga Indonesia lebih dikenal dengan negeri bencana ketimbang negeri nyaman. Istilah gema ripa loh jinawi toto tentrem kertoraharja sekarang hanya dalam mimpi, tidak dalam kenyataan. Indonesia yang dahulunya dikenal dengan sepotong surga di bumi katulistiwa, sekarang menjadi kepingan neraka Nusantara. Alhasil musibah dan bencana sepertinya telah melekat dengan bumi pertiwi ini.

Musibah-musibah tersebut malah langganan, ada yang tahunan seperti banjir, tanah longsor. Ada pula harian seperti  kebakaran, bahkan juga perampokan, pembunuhan dan perbuatan anarkhis lainnya. Menyisakan penderitaan,? dan kepiluan nyaris menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita di negeri yang berdasar atas Ke Tuhanan yang Maha Esa tengah di azab atau di uji oleh yang Maha Kuasa? Banyak kalangan berbeda pendapat, ada  yang mengatakan kita sedang di azab, karena  setiap musibah tidak pernah menyurutkan perbuatan maksiat, bahkan bertambah marak perbuatan tersebut. Negeri ini sedang di azab karena ketaatan kita pada perintah dan larangan agama tidak  meningkat, malah perbuatan maksiat terus bertambah secara kuantitas maupun kualitas. Jadi kesimpulan mereka: Bahwa Indonesia ini sedang dalam azab dan murka Tuhan. Tetapi ada juga yang berpendapat: Indonesia  sedang di uji oleh Yang Maha Kuasa. Karena kebaikan Negeri ini relatif menonjol, dan cukup menjanjikan kenyamanan bagi penduduknya, ketimbang negara-negara lain di belahan dunia. Apalagi negeri yang dihuni mayoritas umat Islam sebagai komunitas terbesar di dunia, tentunya kegiatan kebaikan secara kondusifpun bertambah, kuantitas maupun kualitasnya.

Sebenarnya ukuran membedakan  mana yang dikatakan azab, dan manapula ujian sederhana sekali yaitu ketika kemaksiatan merajalela lalu turun musibah itu namanya azab/siksaan. Tetapi ketika ketaatan dan kebaikan menyinari negeri ini kemudian datang musibah itulah ujian. Satu yang jelas adalah azab atau ujian itu karena perbuatan manusia. Perhatikan Firman Allah: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami akan siksa mereka-mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al-A’raf 96). Ayat tersebut ssesungguhnya peringatan Alah kepada kita  tentang betapa pentingnya perbuatan manusia. Kalau  perbuatan tersebut dilakukan untuk kebaikan dan ketaqwaan, maka pasti memperoleh rahmat dan berkahNya. Akan tetapi perbuatan itu diarahkan untuk kerusakan (destruktif), maka azab akan datang menimpa. Memperdebatkan azab atau ujian sama dengan mempersoalkan ayam dengan telurnya, mana yang lebih dahulu. Bagi saya tidak perlu memperdebatkan apakah yang terjadi di negeri  ini azab atau ujian. Karena mau di bilang azab, kebaikan di negeri ini  juga cukup signifikan/kondusif. Tetapi mau dikatakan ujian maksiat di negeri ini juga merajalela di mana-mana. Bagi kita  yang penting adalah mengambil hikmah serta  pelajaran  dalam musibah tersebut. Kemudian kita terus  meneguhkan keimanan dan melaksanakan kebaikan (amal shalih) untuk sesama. Dan tak kalah pentingnya  adalah untuk berusaha untuk terus memperbaiki kesalahan kita dan menggantikannya  dengan kebaikan yang lebih optimal lagi Semoga.!

Artikel

No Comments to “AZAB ATAU UJIAN”

Leave a Reply

(required)

(required)


CAPTCHA Image
*